Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote wespbij Nomada sexfasciata

Foto: Jan Slaats

Indeling

Apinae [subfamilie]
Nomada [genus] (49/45)

Recentelijk is deze wespbij alleen nog aangetroffen in Midden-Limburg. Vroeger kwam de soort verspreid voor in het zuidoostelijk deel van het land. Het is de grootste Nomada die in ons land voorkomt. Zij parasiteert dan ook bij tamelijk grote bijen, namelijk de beide inlandse soorten van de langhoornbijen: Euceralongicomis en E. nigrescens. Ook van deze beide soorten is het aantal vindplaatsen sterk afgenomen. De vliegtijd van Nomada sexfasciata is van begin mei tot half juli.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie