Overslaan en naar de inhoud gaan

Bleekvlekwespbij Nomada alboguttata

Foto: Dick Belgers

Indeling

Apinae [subfamilie]
Nomada [genus] (49/45)

Wanneer deze wespbij in het veld gevangen wordt, vallen de bleek-gele vlekken op het achterlijf op. Het is een algemene wespbij, waarvan, afgezien van slechts één recente vangst van de waddeneilanden (Vlieland), uit het westen van het land geen recente vondsten bekend zijn. Uit Zeeland is slechts één vondst bekend. Deze wespbij wordt meestal waar­ genomen vliegend boven kaal zand van bijvoorbeeld zandverstuivingen, maar ook boven zandpaden in heidevelden en bossen. Daar maakt de gastheer Andrena barbilabris haar nesten. Vegter (1977) meldt het samen vliegen van deze Nomada met een andere zandbij: Andrena argentata. Een andere mogelijke gastheer is Andrena ventralis . De soort vliegt van half maart tot eind september in twee generaties, waarbij de tweede generatie veel kleiner is dan de eerste. Als gastheer voor deze tweede generatie zou A. argentata qua vliegtijd in aanmerking kunnen komen. Wie zoekt dit eens uit?

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie