Overslaan en naar de inhoud gaan

Lichte koekoekshommel Bombus barbutellus

Foto: Tim Faasen

Indeling

Apinae [subfamilie]
Bombus [genus] (31/29)

De vrouwtjes van de lichte koekoekshommel hebben op het zesde buiksegment geheel andere lijsten dan de andere Nederlandse koekoekshommels. Het mannetje heeft op het laatste buiksegment een paar knobbels gescheiden door een smalle gleuf, als onderscheidend kenmerk. De soort kwam vroeger verspreid over vrijwel het hele land voor. In het waddengebied is slechts één vindplaats bekend, Vlieland (1949). Er zijn geen recente waarnemingen. Van de tot op heden gecontroleerde exemplaren stamt de meest recente vondst uit 1969! De belangrijkste gastheer is de tuinhommel Bombushortorum, maar ook de verwante B. ruderatus wordt genoemd. Evenals bij andere koekoekshommels worden de mannetjes vaker gevonden dan de vrouwtjes. De zeer sterke achteruitgang van deze koekoekshommel zou kunnen doen vermoeden dat ook haar belangrijkste gastheer, de tuinhommel, in aantal achteruit gegaan is. De vliegtijd loopt van april tot in september, de mannetjes verschijnen eind mei.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie