Overslaan en naar de inhoud gaan

Heidehommel Bombus humilis

Foto: John Smit

Indeling

Apinae [subfamilie]
Bombus [genus] (31/29)
humilis [soort]

Dit is één van de meest variabel gekleurde hommel­ soorten. De lichte kleurvorrn is makkelijk te verwarren met Bombus muscorum. De vindplaatsen zijn grotendeels beperkt tot de hogere zandgronden, vooral op hoogveen en vochtige heidevelden. Daarnaast is de soort bekend van de waddeneilanden en enkele oude vindplaatsen aan de kust. De heidehommel is sterk achteruit gegaan. Ze nestelt boven- en ondergronds in de kruidlaag, onder heidestruikjes, graspollen en mos. De populaties zijn meestal arm aan individuen. Het is een polylectische soort. De recente waarnemingen in ons land zijn vooral gedaan op gewone dophei Ericatetralix. Koninginnen werden aangetroffen op braam. Als koekoekshommel is B.campestris bekend. Verder worden de nesten waarschijnlijk door de grote mierwesp Mutilla europaea geparasiteerd. De soort vliegt van mei tot in oktober. Koninginnen zijn er vanaf begin mei, werksters meestal vanaf juni, jonge koninginnen en mannetjes vanaf half juli.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie