Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote tuinhommel Bombus ruderatus

Indeling

Apinae [subfamilie]
Bombus [genus] (31/29)
ruderatus [soort]

De grote tuinhommel lijkt zeer veel op de tuinhommel, maar is te onderscheiden aan de kortere en minder ruige beharing, de donkergele kleur en de roestkleurige kaakborstels bij de mannetjes. Ook zijn de koninginnen groter dan die van de tuinhommel. De soort werd verspreid door het gehele land aangetroffen, maar was waarschijnlijk zeer lokaal. Er zijn geen recente meldingen. Waarschijnlijk zijn de laatste vondsten afkomstig uit Linschoten (1973) en Maastricht (1975). De soort komt voor in open landschappen, meestal graslanden. Ze maakt haar nest onder de grond, meestal in verlaten muizennesten. De volkeren bevatten tussen de 50 en 100 individuen. Het is een polylectische soort. Als koekoekshommel komt waarschijnlijk Bombus barbutellus in aanmerking. De vliegtijd loopt van half april tot half september. De werksters vliegen vanaf half mei, jonge koninginnen en mannetjes verschijnen in juni.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie