Overslaan en naar de inhoud gaan

Gele hommel Bombus distinguendus

Indeling

Apinae [subfamilie]
Bombus [genus] (31/29)

Een opvallende soort met grote koninginnen en veel grootteverschil tussen de werksters. De soort lijkt op de zandhommel, maar ze is veel geler en op het achterlijf ontbreken zwarte haarrijen. De gele hommel werd vroeger vrijwel door het gehele land aangetroffen. Vanaf 1960 zijn slechts een tiental vindplaatsen bekend, de laatste waarneming komt van Staphorst (1984). De soort wordt meestal in open terreinen zoals bloemrijke hooi- en graslanden gevonden, maar ook langs bosranden en in lichte bossen. Het nest wordt zowel onder- als bovengronds aangelegd. De grootte van een volk ligt tussen de 30 en 120 dieren. Zelfs bij het uitgraven van haar nest wordt deze soort niet agressief. Als koekoekshommel wordt Bombus barbutellus genoemd. De soort is polylectisch. De overwinterende koninginnen verschijnen vanaf half april, de werksters vanaf begin juni, de jonge koninginnen en mannetjes vanaf juli. De vliegtijd loopt tot in september.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie