Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Waddenhommel Bombus cullumanus

Indeling

Apinae [subfamilie]
Bombus [genus] (31/29)
cullumanus [soort]

De koninginnen en werksters van de waddenhommel kunnen makkelijk verward worden met de steenhom­ mei Bombus lapidarius. De soort voor het eerst van Nederland vermeld van Ameland (Kruseman 1946), waar de soort ook in de daaropvolgende jaren werd aangetroffen. In 1946 werd B.cullumanus tevens vast­ gesteld op Terschelling. De laatste waarnemingen van deze soort komen ook van dit eiland (1953). De oudste vondsten komen uit 1922 (Gulpen). Over de nestbouw is niets bekend. De waddenhommel is een polylectische soort. Het merendeel van de Nederlandse gegevens stamt van eilandbezoeken in augustus. De soort vliegt vanaf begin juni tot begin september; jonge koningin­ nen en mannen vanaf begin augustus. Cavé (1953) wees op een opmerkelijk verschil in vliegactiviteit: "'s Morgens vlogen uitsluitend vrouwtjes, terwijl zich 's middags vele mannetjes tussen de wijfjes bevonden". Mocht de waddenhommel nogmaals worden aangetroffen in ons land, dan kan onderzoek naar de biologie waardevolle gegevens opleveren.

Bron

Auteur(s)

Roos, M.

Publicatie