Overslaan en naar de inhoud gaan

Zandhommel Bombus veteranus

Foto: Stefan Verheyen

Indeling

Apinae [subfamilie]
Bombus [genus] (31/29)
veteranus [soort]

De zandhommel is sterk verwant aan de boshommel Bombus sylvarum, maar onderscheidt zich door het ontbreken van de rosse kleur op het achterlijf. De soort kwam vroeger verspreid over het gehele land voor, maar is zeer sterk achteruit gegaan. Vanaf 1980 zijn nog slechts een zestal vindplaatsen bekend. Bestudering en veiligstellen van de resterende populaties is dringend nodig. De soort komt overwegend voor in open typisch oudhollandse landschappen zoals bloemrijke waarden, in bermen langs slikken, polderdijken, natte hooi- en graslanden. Het nest wordt meestal bovengronds onder graspollen en mos gemaakt, maar Den Boer & Vleugel (1949) vonden in begin augustus een nest net onder de grond. Het bevatte geen koninginnen of mannetjes, maar wel 45-50 werksters en circa 80 werkstercellen en enkele cocons. Het is een polylectische soort. De eerste koninginnen verschijnen begin april, werksters vanaf mei, jonge koninginnen en manneûes meestal in juli. De laatste dieren worden begin september gevonden.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie