Overslaan en naar de inhoud gaan

Moshommel Bombus muscorum

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Apinae [subfamilie]
Bombus [genus] (31/29)
muscorum [soort]

Eén generatie. Ontwikkelingsduur van onvolwassen stadia als Bombus barbutellus. Mannetjes patrouilleren op vaste vliegbanen langs taluds en dijken teneinde een koningin te vinden. Ze vliegen daarbij laag over de vegetatie. Nestelt bovengronds. Gebruikt droog gras en mos om het nest te maken, maar nestelt soms in oude vogelnesten. Het schonen van slootkanten, maaien en intensieve begrazing vormen een sterke bedreiging, met name voor de nesten. Kolonies klein tot middelgroot, met 40-120 individuen. 'Pocket-maker'. Polylectisch, foerageert gewoonlijk op korte afstand van het nest (<500 m). Koninginnen foerageren graag op grote ratelaar, hondsdraf en rode klaver. werksters foerageren veelvuldig op gewone ossetong, moerasandoorn, rode ogentroost, veldlathyrus en vogelwikke. Mannetjes zijn aangetroffen op dophei, grote kattenstaart, lamsoor, wilgenroosje, witte klaver en zulte.

Op basis van gezamenlijk voorkomen komt B. campestris waarschijnlijk in aanmerking als koekoekshommel (Mevyn Roos, eigen waarneming). Nesten worden soms geparasiteerd door de grote mierwesp Mutilla europaea en de vlieg Brachicoma devia.

Bron

Auteur(s)

Roos, M.

Publicatie