Overslaan en naar de inhoud gaan

Boomhommel Bombus hypnorum

Foto: Susanne Kuijpers

Indeling

Apinae [subfamilie]
Bombus [genus] (31/29)
hypnorum [soort]

In het veld is de soort gemakkelijk te herkennen aan het bruine borststuk en de witte achterlijfspunt. Sommige individuen hebben een bijna zwart borststuk. De soort is in ons land vrij algemeen, maar zeker niet overal te vinden. Ze is sterk gebonden aan het stedelijk gebied en bossen, minder aan cultuurlandschappen met bomenrijen, bosjes en landgoederen. Zij nestelt in boomholtes, bijvoorbeeld van knotwilgen, maar vaak ook in vogelnestkastjes. De nesten bevatten 80-400 dieren. De boornhommel is een polylectische soort. Als koekoekshommel is Bombus norvegicus bekend. De boomhommel reageert aggressief op verstoringen van haar nest.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie