Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Steenhommel Bombus lapidarius

Foto: Sandra Lamberts

Indeling

Apinae [subfamilie]
Bombus [genus] (31/29)
lapidarius [soort]

De steenhommmei kan gemakkelijk verward worden met andere (zeldzame) zwarte soorten met een rode achterlijfspunt. De soort is in het gehele land vrij algemeen, maar er zijn weinig recente vondsten op de waddeneilanden. De steenhommel prefereert open landschappen, maar is ook in het stedelijk gebied aan te treffen. Ze nestelt onder stenen, boomwortels, maar ook bovengronds. De volken zijn vaak zeer individuenrijk (100-300 exemplaren). De soort is polylectisch. De koekoekshommel is Bombus rupestris.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie