Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Veldhommel Bombus lucorum

Foto: Hans Jonkman

Indeling

Apinae [subfamilie]
Bombus [genus] (31/29)
lucorum [soort]

De veldhommel is in het veld gemakkelijk te verwarren met Bombus cryptarum, B. magnus en B. terrestris. De soort is in het gehele land algemeen. De veldhommel komt voor in allerlei biotopen, ook in het stedelijk gebied. De nesten worden onder de grond gemaakt en bevatten meestal 100 tot 400 individuen. Koekoekshommel is Bombus bohemicus.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie