Overslaan en naar de inhoud gaan

Bloedbijen Sphecodes

Herkenning Kleine (5-8 mm), nauwelijks behaarde, zwarte bijen met deels rood achterlijf. Er komen verschillende sterk gelijkende soorten voor, die alleen door kenners te onderscheiden zijn.

Voorkomen Algemeen en wijd verspreid in heel Nederland.

Biotoop Allerlei open, droge terreinen.

Nestelwijze Bloedbijen zijn nestparasieten van groefbijen en zandbijen. Het vrouwtje dringt het nest van de andere bij binnen om daar een ei te leggen op de stuifmeelvoorraad. De larve die uit het ei komt doodt de larve van de 'gastheer' en eet het stuifmeel op.

Vliegtijd In het voorjaar, van april tot juni, zijn alleen vrouwtjes te vinden. Deze hebben overwinterd en leggen in het voorjaar nieuwe nesten aan. Vervolgens sterven zij, waarna in juni t/m september verse mannetjes en vrouwtjes verschijnen. De mannetjes sterven na de paring, terwijl het vrouwtje aan het einde van de zomer een plek zoekt om te overwinteren.

Bron

Auteur(s)

Reemer, M.