Overslaan en naar de inhoud gaan

Rimpelkruinbloedbij Sphecodes reticulatus

Foto: Dick Belgers

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Sphecodes [genus] (20/20)

Deze bloedbij is behalve in Zeeland verspreid over het gehele land aangetroffen. Als gastheer staat bekend de zandbij Andrena barbilabris, maar dat lijkt zeker niet de hoofdgastheer in ons land. Sphecodes reticulatus begint vrij laat te vliegen en bereikt pas in juli haar top, als A. barbilabris nagenoeg is uitgevlogen. Vegter (1993) noemt als mogelijke gastheren in Drenthe Andrena wilkella en Lasioglossum prasinum. Ook Saunders (1898) en Morice (1901) noemden L prasinum al als gastheer. Parasiteert deze bloedbij zowel bijen van het genus Andrena als Lasioglossum? Blüthgen (1934) denkt dat dit niet mogelijk is en meent tevens dat Sphecodes reticulatus doorgaands iets te groot is om als koekoeksbij van L. prasinum in aanmerking te komen. Er liggen ook hier dus nog diverse onderzoeksvragen op tafel.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie