Overslaan en naar de inhoud gaan

Kraagbloedbij Sphecodes spinulosus

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Sphecodes [genus] (20/20)
spinulosus [soort]

De mannetjes van deze bloedbij zijn herkenbaar aan de roodachtige doorntjes op de achterpoten, waarop ook de soortnaam is gebaseerd. Sphecodes spinulosus is beperkt tot het zuidoostelijk deel van het land. Het dier werd het meest aangetroffen in het rivierengebied en in Zuid-Limburg maar komt tegenwoordig, evenals haar gastheer, nog slechts zeer lokaal voor. Nieuwe vindplaatsen van deze bloedbij zijn te verwachten op bloemrijke terreinen in Zuid- en Midden-Limburg en in Midden-Nederland langs Maas, Waal en Rijn waar haar gastheer nog wordt gevonden. Zover bekend is de groefbij Lasioglossum xanthopus de enige gastheer. De mannetjes vliegen tegelijkertijd met de vrouwtjes vanaf mei, het geen bij bloedbijen niet zo vaak voor komt (zie Sphecodes rubicundus). Een copula werd waargenomen op 28 mei.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie