Overslaan en naar de inhoud gaan

Bosbloedbij Sphecodes ephippius

Foto: Albert de Wilde

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Sphecodes [genus] (20/20)
ephippius [soort]

Waarnemingen van Specodes aphippius zijn verspreid over het gehele land gedaan. Van deze soort worden in de literatuur een hele reeks waarschijnlijke gastheren genoemd zoals Lasioglossum leucozonium, Lquadrinotatulum, L lativentris, L malachurum, L maculatus, Halictus maculatus en H. tumulorum. Volgens Sick et al. (1994) is Sphecodes ephippius dan ook een echte generalist die zowel bij solitaire als sociale soorten parasiteert. Ook Andrena chrysopyga zou in aanmerking komen als gastheer. Vegter (1993) noemt voor Drenthe tevens nog Andrena barbilabris en Lasioglossum prasinum als mogelijke gastheren. Evenals bij enkele andere Sphecodes-soorten (bijvoorbeeld S. crassus, S. gibbus, S. monilicomis) zijn er in het voorjaar enkele waarnemingen van mannetjes gedaan. Het is onduidelijk of deze waarnemingen betrekking hebben op verwarring met Sphecodes rubicundus of dat het dieren zijn die overwinterd hebben.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie