Overslaan en naar de inhoud gaan

Wimperflankzandbij Andrena dorsata

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
dorsata [soort]

Met enige ervaring zijn de vrouwtjes van deze zandbij in het veld redelijk herkenbaar. Verwisseling zou op kunnen treden met Andrena combinata, maar deze soort is waarschijnlijk uit ons land verdwenen. In Nederland is A. dorsata algemeen in het zuidoosten. Verder is ze aan te treffen op de Utrechtse heuvelrug, de Veluwe en Overijssel. Daarbuiten is de soort zeer schaars en in de noordelijke provincies lijkt ze geheel te ontbreken. Andrena dorsata is bivoltien en uitgesproken polylectisch. Ook aan de nestplaats lijkt ze geen bijzondere eisen teĀ· stellen. Volgens Westrich bieden dijken, schraal graslanden, heiden, groeven, bosranden en beplantingen geschikte nestgelegenheden. Pas sinds kort is de nestparasiet Nomada zonata uit ons land bekend. Dit is opmerkelijk aangezien Van der Vecht (1928) A. dorsata al als vrij algemeen betitelde. Verder rest de vraag of deze soort recent inderdaad minder aanwezig is boven de grote rivieren of dat hier sprake is van een waarnemerseffect

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie