Overslaan en naar de inhoud gaan

Eikenzandbij Andrena ferox

Foto: Tim Faasen

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
ferox [soort]

 

Door hun grootte en hun oranje behaarde schenen zijn de vrouwtjes van deze zandbij goed herkenbaar. In Nederland is ze zeer zeldzaam. Bij Nijmegen bevindt zich een grote populatie. Verder zijn er enkele exempla­ren bekend van Zuid-Limburg en recent is één vrouwtje gevangen bij Rheden. Ook in de ons omringende landen wordt de soort slechts zelden en zeer verspreid aange­troffen. Bij Nijmegen is de soort in elk geval sinds 1976 aanwezig. Andrena ferox nestelt hier in een glooiend schraal grasland dat wordt begraasd door paarden. De vrouwtjes nestelen communaal, waarbij tientallen vrouwtjes van dezelfde nestingang gebruik maken. De soort is polylectisch en bewekt hoofdzakelijk struiken en bomen. Zomereik Quercus robur lijkt de belangrijk­ste stuifmeelbron. De koekoeksbij Nomada mutica is in 1995 voor het eerst bij de Nederlandse populatie aangetroffen. Verder treedt N. marshamelia als koekoeksbij op. Gezien het lange voorkomen van A. ferox bij Nijmegen is niet onmogelijk dat er nieuwe populaties in de omgeving zijn te vinden.

 

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie