Overslaan en naar de inhoud gaan

Grasbij Andrena flavipes

Foto: Martien van den Heuvel

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
flavipes [soort]

 

Door de combinatie van brede en ononderbroken bruingele haarbanden op het achterlijf, oranjegele scheenbeharing en bruine kopbeharing zijn de vrouwtjes van deze zandbij redelijk te herkennen. Ze zijn alleen te verwisselen met Andrena gravida die echter een witbehaarde kop en borststukzijden heeft. Andrena flavipes is in zuidelijk Nederland een van de algemeenste bijen. Hier is ze aan te treffen in allerlei niet te natte biotopen van stadstuintjes tot heidege­ bieden. In noordelijk Nederland is de soort schaars maar recent wordt ze ook hier meer waargenomen. Andrena flavipes is bivoltien en uitgesproken poly­ lectisch. Relatief veel bloembezoek is waargenomen op wilg (Salix), paardenbloem (Taraxacum), klein hoefblad Tussilago larfara, jacobskruiskruid Senecio jacobaea en boerenwormkruid Tanacetum vulgare. De vrouwtjes nestelen vaak in kolonies die tot enkele honderden nesten groot zijn. In de nestplaatskeuze zijn ze niet al te kieskeurig. Zelfs in de gazons van stadstuintjes komen regelmatig grote kolonies voor. Nomadafucata is de koekoeksbij van deze soort.

 

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie