Overslaan en naar de inhoud gaan

Roodgatje Andrena haemorrhoa

Foto: Bert de Ruiter

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
haemorrhoa [soort]

Het roodgatje is een van onze algemeenste zandbijen en de vrouwtjes zijn gemakkelijk herkenbaar aan de oranjebruin behaarde bovenzijde van het borststuk en de evenzo behaarde achterlijfspunt. Deze fraaie zandbij is door het gehele land aan te treffen. Gebieden met weinig waarnemingen, zoals de kop van Noord-Holland en Zuid-Beveland, weerspiegelen waarschijnlijk eerder de waarnemingsintensiteit ter plekke dan het daadwerkelijk ontbreken van deze soort. Het roodgatje is zelfs een gewone gast in stadstuinen. Ze stelt weinig eisen aan de nestplek. Nesten zijn te vinden in gazons, bloemperken, dijkhellingen, bosranden en heidevelden. Vaak nestelt het roodgatje solitair, maar regelmatig ook in kleine groepjes. De soort heeft geen voorkeur voor bepaalde bloemplanten en is veel aan te treffen op algemene voorjaarsbloeiers als paardenbloem (Taraxacum) en wilgen (Salix). Nomada ruficornis is de koekoeksbij van het roodgatje.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie