Overslaan en naar de inhoud gaan

Knautiabij Andrena hattorfiana

Foto: Stefan Verheyen

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)

Droge, zonnige, matig voedselrijke tot enigszins schrale kruidenvegetaties met grote groeiplaatsen van beemdkroon. Dit kunnen natuurlijk beheerde (kalk)graslanden zijn, maar een groot deel van de vindplaatsen betreft gebieden die niet primair als natuur beheerd worden, zoals (randen van) weilanden, (spoor)wegbermen, holle wegen, kanaaldijken en bosranden (Reemer et al. 2008a, 2012, Westrich 1989b). In Zuid-Limburg bleek de soort aanwezig op 90% van de locaties met minimaal 50 beemdkroonplanten. Bij maximaal 25 planten werd de soort op slechts 30% van de locaties gevonden. Dit suggereert dat de hoeveelheid beemd- kroon een sterk bepalende factor is in het voorkomen van deze bij (Reemer et al. 2008a, 2012).

Bron

Auteur(s)

Reemer, M.

Publicatie