Overslaan en naar de inhoud gaan

Ereprijszandbij Andrena labiata

Foto: Dick Belgers

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
labiata [soort]

Een mooi en gemakkelijk herkenbaar zandbij. Zowel het vrouwtje als het mannetje hebben een gedeeltelijk roodgekleurd achterlijf. Andrena labiata is verspreid door Nederland waargenomen, maar is momenteel niet algemeen en in het noorden zelfs uitgesproken zeldzaam. Zoals bij zoveel bijen ligt het zwaartepunt van de verspreiding in Zuid-Limburg, het rivierengebied en in dit geval ook in de Hollandse duinen. Mogelijk is er sprake van enige achteruitgang. De soort heeft een brede biotoopkeuze en is aan te treffen in weinig bemeste graslanden, langs bosranden, op rivier- en spoordijken en in tuinen. De nesten liggen meestal afzonderlijk op niet te dicht begroeide plekken. Hoewel A. labiata in haar bloembezoek polylectisch is, heeft ze een voorkeur voor ereprijs, vooral gewone ereprijs Veronica chamaedrys. Daarnaast wordt ze waargenomen op allerlei  algemene planten zoals vijfvingerkruid Potentillareptans en zelfs vogelmuur Stellaria media. Andrena labiata is univoltien maar heeft een lange vliegperiode. Haar koekoeksbij is Nomada guttulata.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie