Overslaan en naar de inhoud gaan

Rode zandbij Andrena schencki

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
schencki [soort]

Vooral de mannetjes van deze vrij grote soort zijn met hun lange kaken, geel gezicht en gedeeltelijk rood gekleurd achterlijf zeer fraai en met geen enkele soort te verwarren. Ook de vrouwtjes hebhen een gedeeltelijk rood gekleurd achterlijf. Deze zuidelijke soort is in Nederland altijd schaars geweest en inmiddels geheel verdwenen. De laatste vangsten dateren van 1968 uit Neer en 1969 uit Losser. Gedurende enkele decennia zijn relatief veel dieren gevangen bij Epen (LI). Over de Nederlandse vliegplaatsen is weinig bekend. Westrich vermeldt dat de nesten graag in verdichte grond worden gegraven. Andrena schencki is univoltien en vliegt van mei tot half juli. Als koekoeksbij is Nomada stigma waargenomen. Gegevens over bloembezoek zijn schaars. Benno (1949) meldt een mannetje op zevenblad Aegopodium podagraria en vier vrouwtjes op witte klaver Trifolium repens. Volgens Westrich is de soort polylectisch. Aangezien de soort in zuidelijk Midden­-Europa nog steeds achteruit gaat, valt een hervestiging niet te verwachten.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie