Overslaan en naar de inhoud gaan

Halfgladde dwergzandbij Andrena semilaevis

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
semilaevis [soort]

Andrena semilaevis is een vertegenwoordiger van de minutula-groep. Eenmaal gevangen is ze vrij goed te determineren. In Nederland ligt het zwaartepunt van de verspreiding in Zuid-Limburg en het oostelijke rivierengebied. Daarbuiten is ze verspreid waargenomen. Andrena semilaevis vliegt op uiteenlopende plekken, van bosranden tot ruderale vegetaties. Volgens de literatuur is de soort univoltien. Het Nederlandse vliegtijddiagram laat echter een zeer lange activiteitsperiode zien, met waarnemingen tot in september. Mogelijk zijn de laatvliegers uit het gegevensbestand foutieve (oude) determinaties. Een andere mogelijkheid is dat er toch sprake is van een partiele tweede generatie. Andrena semilaevis is polylectisch maar de weinige Nederlandse waarnemingen hebben vooral betrekking op schermbloemen zoals gewone berenklauw Heracleum sphondylium, zevenblad Aegopodium podagraria en fluitenkruid Anthriscus sylvestris. Daarnaast is de soort waargenomen op veldereprijs Veronica arvensis en hopklaver Medicago lupulina. Als koekoeksbij treedt Nomada flavoguttata op.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie