Overslaan en naar de inhoud gaan

Roodstaartklaverzandbij Andrena similis

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
similis [soort]

Andrena similis behoort tot de ovatula-groep en de vrouwtjes zijn dan ook nauwelijks met zekerheid op naam te brengen. Aan de hand van het genitaal lukt dit bij de mannetjes wel. In de oostelijke helft van ons land is de soort slechts sporadisch waargenomen. Andrenasimilis vliegt voornamelijk in bloemrijke, niet bemeste graslanden op zandige of lemige bodems. Over de nestbiologie is vrijwel niets bekend. Ook koekoeksbijen zijn niet met zekerheid bekend, maar Nomada striata en N. fulvicomis komen in aanmerking. Waarschijnlijk is de soort oligolectisch. In elk geval zijn de waarnemingen vrijwel beperkt tot vlinderbloemen (Fabaceae). In Nederland zijn stekelbrem Genista anglica en brem Cytisus scoparius als waardplant bekend. Daarnaast A. similis ook op paardenbloem (Taraxacum) gevonden.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie