Overslaan en naar de inhoud gaan

Roodrandzandbij Andrena rosae

Foto: Albert de Wilde

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
rosae [soort]

Twee generaties. De voorjaarsgeneratie is bij gunstig weer al in de laatste decade van maart volop actief. In de Biesbosch bevinden de nesten van de voorjaarsgeneratie zich in lemige bodems van extensief begraasde dijkhellingen. De nestingang is vaak nauwelijks te zien tussen de dichte grasmat (Van der Meer et al. 2006). Nesten van de zomergeneratie zijn onbekend. In het voorjaar wordt in de Biesbosch stuifmeel verzameld op wilg. De vrouwtjes vliegen op ongeveer een meter hoogte over de dijken terug naar het nest. Mannetjes patrouilleren in groepjes tot vijf exemplaren zeer laag over de nog korte vegetatie. Beide seksen drinken nectar op sleedoorn. De zomergeneratie betrekt in de Biesbosch vrijwel uitsluitend stuifmeel van schermbloemen, vooral berenklauw, engelwortel en kruisdistel (Van der Meer et al. 2006). Stuifmeel- analyse van dertien exemplaren bevestigde de waarnemingen van bloembezoek in het veld, maar twee exemplaren droegen ook veel pollen van moerasspirea. De combinatie dijken-wilgen-schermbloemen (alles in grote hoeveelheden) en ruime aanwezigheid van sleedoorn ten behoeve van de nectarvoorziening is in deze omgeving essentieel voor deze soort.

Koekoeksbijen zijn niet met zekerheid bekend. Stöckhert (1933) noemt Nomada marshamella. In de Biesbosch zijn in het vroege voorjaar enkele zeer grote exemplaren van N. fabriciana in de nestbiotoop gezien (Frank van der Meer, eigen waarneming).

 

Bron

Auteur(s)

Meer, F. van der

Publicatie