Overslaan en naar de inhoud gaan

Roodrandzandbij Andrena rosae

Foto: Albert de Wilde

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
rosae [soort]

Een fraaie en onmiskenbare zandbij met een gedeel­ telijk roodgekleurd achterlijf. De soort is beperkt tot de zuidelijke helft van het land. Het aantal recente vindplaatsen is zeer klein. De populatie in de Biesbosch is mogelijk de laatste. Andrena rosae nestelt op weinig begroeide plekken met een zandige of lemige bodem. Stäckhert (1933) noemt Nomada marshamella als koekoeksbij. Ook in de Biesbosch is N. marshamella op de nestplaatsen aangetroffen. Andrena rosae is bivoltien. Voorjaarsdieren bezoeken wilg (Salix) en ribes (Ribes); zomerdieren gewone engelwortel Angelica sylvestris, wilde peen Daucus carota, gewone berenklauw Heracleum sphondylium en beemdkroon Knautia arvensis. De voorjaarsgeneratie is minder talrijk dan de zomergeneratie. Westrich beschouwt de twee generaties als aparte soorten, namelijk A. rosae en A.eximia. De mannetjes van de voorjaarsgeneratie bezitten een tand bij de kaakbasis die bij de zomergeneratie ontbreekt. Tadauchi & Hirashima (1984) hebben echter aangetoond dat sei­zoensdimorfismen bij mannetjes van de trimmerana­ groep, waartoe A. rosae behoort, vrij gewoon zijn.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie