Overslaan en naar de inhoud gaan

Breedrandzandbij Andrena synadelpha

Foto: Tim Faasen

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
synadelpha [soort]

Andrena synadelpha is een vertegenwoordiger uit de helvola-groep die sterk lijkt op A. varians en in het veld daarvan niet onderscheidbaar is. Voor 1950 is de soort weinig waargenomen in het zuidoosten van het land. De laatste decennia is het aantal waarnemingen sterk toegenomen en de vindplaatsen liggen ook meer verspreid over het land. Desondanks vormt het zuid­oosten nog steeds het belangrijkste verspreidingsgebied. De soort lijkt een voorkeur te vertonen voor overgangen van grazige vegetaties naar struweel of bos. Een aantal nieuwe vondsten werd gedaan in stedelijke groenstroken. Nestaggregatie is een algemeen verschijnsel bij deze soort. Als koekoeksbij is Nomada panzeri bekend. Andrena synadelpha is polylectisch maar lijkt bij voorkeur bloeiende struiken te bezoeken. De meeste waarnemingen van bloembezoek hebben betrekking op sleedoorn Prunusspinosa en meidoorn (Crataegus).

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie