Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwartflankzandbij Andrena thoracica

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
thoracica [soort]

Andrena thoracica lijkt op de algemene viltvlekzandbijA. nitida.Ze is hier van te onderscheiden door de zwartebeharing van het gezicht en de borststukzijden. Deze inmiddels uit Nederland verdwenen soort kwam verspreid voor in het midden en zuiden van ons land. Uit het noorden en westen zijn geen waarnemingen bekend, hoewel Westrich vermeldt dat deze soort eertijds wel nestelde in de Noordduitse kustduinen. De laatste Nederlandse vangst is verricht in 1972 bij groeve de Tombe (Duchateau) op de St. Pietersberg. Op deze vliegplaats was de soort al vanaf 1941 aanwezig. Andrena thoracica nestelt vaak in grote kolonies en isbivoltien. Als koekoeksbij is Nomada fulvicomis bekend. Andrena thoracica is polylectisch. In Nederland is de voorjaarsgeneratie vooral waargenomen op wilg (Salix). De zomergeneratie vloog onder andere opakkerdistel Cirsium arvense en braam (Rubus). Aangezien de ons omringende landen een sterke teruggang van deze soort melden, zijn op korte termijn geen nieuwe waarnemingen te verwachten.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie