Overslaan en naar de inhoud gaan

Roodbuikje Andrena ventralis

Foto: Dick Belgers

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
ventralis [soort]

De vrouwtjes van deze vrij kleine zandbij zijn door spaarzame beharing, deels rood gekleurde sternieten en gespecialiseerd bloembezoek goed in het veld is te herkennen. In Nederland is de soort verspreid over het land waargenomen en is in het zuidoostelijk deel zelfs algemeen, De soort lijkt de laatste decennia een toename te vertonen maar is in het kustgebied nog steeds heel weinig waargenomen. De nesten worden het liefst op zandige of grindige, weinig begroeide plekken gegraven. In Flevoland nestelt de soort echter ook succesvol op tamelijk dichtbegroeide en vrij zware gronden (De Rond, pers. med.). De nestplaats keuze is vergelijkbaar met die van de grijze zandbij. De nesten van het roodbuikje zijn dan ook regelmatig midden in kolonies van de grijze zandbij te vinden. De koekoeksbij van het roodbuikje is een kleine vorm van Nomada alboguttata. Stuifmeel wordt vrijwel uitsluitend op wilgen (Salix) verzameld. Zou deze soort ook het duingebied weten te veroveren?

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie