Overslaan en naar de inhoud gaan

Groene zandbij Andrena viridescens

Foto: John Smit

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)

De enige Nederlandse zandbij met een blauwgroene metaalglans, die echter alleen zichtbaar is bij de juiste lichtinval. Deze zuidelijke soort is in 1997 voor het eerst in ons land waargenomen bij Cottessen in Zuid­Limburg (Smit 1997). De groene zandbij is vooral een bewoner van vrij schrale, grazige vegetaties. Een belangrijke voorwaarde hierbij is het voorkomen van voldoende ereprijs (Veronica), het enige waardplant­ genus van deze bij. Gewone ereprijs Veronica chamaedrys is veruit de belangrijkste waardplant. Haar koekoeksbij, Nomada atroscutellaris, is nog niet in Nederland aangetroffen. Het valt te verwachten dat de groene zandbij zich in Zuid-Limburg weet te handha­ven en zich op uitgebreidere schaal vestigt. Buiten Zuid-Limburg zijn grote groeiplekken van gewone ereprijs dermate schaars geworden, dat de groene zandbij zich daar voorlopig wel niet zal vertonen.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie