Overslaan en naar de inhoud gaan

Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella

Foto: Dick Belgers

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
wilkella [soort]

Een in het veld niet te herkennen soort uit de ovatula-groep. Andrena wilkella is verspreid over geheel Nederland aangetroffen, maar laat de laatste decenniaeen achteruitgang zien. Aangezien de soort een bewoneris van niet te voedselrijke, bloemrijke graslanden, is deze achteruitgang niet verwonderlijk. Andrena wilkellavertoont geen voorkeur voor een bepaalde bodemsoort,is univoltien en nestelt meestal afzonderlijk. Als koekoeksbij is Nomada striata bekend. Het bloembezoek van deze oligolectische zandbij is beperkt tot vlinderbloemen (Fabaceae). Vooral gewone rolklaver Lotuscomiculatus, rode en witte klaver (Trifolium pratense enT. repens) worden in ons land veel bezocht. Andrenawilkella is waarschijnlijk één van de soorten die goed zal weten te profiteren van natuurontwikkelingsprojecten waar extensieve begrazing plaats vindt.

 

Bron

Auteur(s)

Loonstra, A.J.

Publicatie