Overslaan en naar de inhoud gaan

Witkopdwergzandbij Andrena subopaca

Foto: Tim Faasen

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
subopaca [soort]

Dit is weer een lastig te herkennen vertegenwoordiger uit de minutula-groep. In Nederland is Andrenasubopaca algemeen en verspreid over het gehele land aangetroffen. Waarschijnlijk is het de algemeenste soort uit de minutula-groep. Andrena subopaca vliegt in allerlei biotopen en lijkt geen voorkeur voor een bepaalde grondsoort te hebben. De soort is univoltien en verschijnt reeds eind maart. Het vliegtijddiagram toont dat de vrouwtjes tot in augustus door vliegen. Deze zeer lange vliegtijd duidt volgens Westrich op een partil!le tweede generatie. In haar bloem bezoek is de soort polylectisch. Veel bloembezoek is waarge­ nomen op alledaagse soorten als paardenbloem (Taraxacum) en wilg (Salix), maar ook op bosbes (Vaccinium), veldereprijs Veronica arvensis en hopklaver Medicago lupulina. Andrena subopaca heeft Nomada jlavoguttata als koekoeksbij.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie