Overslaan en naar de inhoud gaan

Viltvlekzandbij Andrena nitida

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
nitida [soort]

Eén generatie. Mannetje zet geurvlaggen af op bladeren of takken van heggen, struiken of kleine bomen en vliegt daar voortdurend heen en weer, bijvoorbeeld rondom een of meer struiken (Müller ET AL. 1997, Westrich 1989a). Mannetjes vliegen ook bij de nestaggregaties bij aanvang van de vlieg- tijd met tientallen tegelijk laag heen en weer om de verse vrouwtjes op te wachten (Anne Jan Loonstra, eigen waarneming). Het nest wordt gegraven op uiteenlopende plaatsen zoals bermen, hellingen en zandpaden, soms tussen vegetatie op droge of vochtige gazons (Anne Jan Loonstra, eigen waarneming). De soort nestelt solitair of in aggregaties met tot tientallen nesten (Chambers 1946, Müller ET AL. 1997). Polylectisch op kruiden, struiken en bomen. Bloembezoek is waargenomen op minstens 21 families, maar vooral op boterbloem, paardenbloem en wilg (Chambers 1968, Dylewska 1987, Perkins 1919, Stöckhert 1933, Van Der Vecht 1928b, Westrich 1989a). Vliegt ook op appel, peer, pruim en zoete kers en speelt mogelijk een rol bij de bestuiving (Chambers 1946, 1968, Dylewska 1987, Westrich 1989ab).

Broedparasieten zijn zeer waarschijnlijk Nomada flava, N. goodeniana en N. succincta (Alfken 1913, Stöckhert 1933). Ook N. marshamella zou als broedparasiet kunnen optreden (Stöckhert 1933), maar Westrich (1989b) acht dat onwaarschijnlijk. Vrouwtjes van A. nitida die terugkeerden naar de nestplaatsen op een grazige kleihelling in Groningen werden daar door de bloemvlieg Leucophora obtusa opgewacht en voortdurend op zeer korte afstand gevolgd tot aan nestingang (Loonstra 2010A). Normaal gesproken blijft de vlieg vervolgens op een afstandje wachten tot het vrouwtje het nest opnieuw verlaat, waarna de vlieg het nest inloopt om een ei af te zetten (Paxton & Pohl 1999). De waaiervleugelige Stylops melittae is een endoparasiet van de volwassen bijen (Smit & Smit 2005).

 

Bron

Auteur(s)

Loonstra, A.J.

Publicatie