Overslaan en naar de inhoud gaan

Donkere zomerzandbij Andrena nigriceps

Foto: Dick Belgers

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
nigriceps [soort]

Door de sterke beharing, de haarkleur en de voor een Andrena late vliegtijd zijn de vrouwtjes van Andrena nigriceps in het veld herkenbaar. In Nederland komt de  soort verspreid voor op de hogere zandgronden en op één plek in de duinen. Ze vliegt over het algemeen in nogal kleine aantallen en wordt daardoor makkelijk over het hoofd gezien. Waarschijnlijk graaft ze haar nesten het liefst in droge zandbodems, soms in kolonies. Andrena nigriceps is univoltien en polylectisch in haar bloembezoek. In Nederland blijkt boerenwormkruid Tanacetum vulgare de favoriete voedselplant. Ze vliegt  ook op gewoon duizendblad Achillea millefolium, vederdistel (Cirsium) en zandblauwtje Jasione montana. Koekoeksbijen zijn tot dusverre niet waargenomen. Recente waarnemingen van Anonymus (1998) doen echter vermoeden dat Nomada rufipes als nestparasiet kan optreden.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie