Overslaan en naar de inhoud gaan

Bosbesbij Andrena lapponica

Foto: Tim Faasen

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
lapponica [soort]

De bosbesbij behoort tot de moeilijk te onderscheiden soorten van de helvola-groep. Door haar specialisatie op bosbes (Vaccinium) valt deze soort in het veld toch redelijk op te sporen. Op de hogere delen van ons land komt ze verspreid voor. Er is éénrecente waarneming uit de duinen. Na 1950 lijkt het aantal waarnemingen toe te nemen. Misschien is deze toename reëel maar er speelt vrijwel zeker ook een waarnemerseffect mee omdat bosgebieden vroeger minder bezocht werden door bijenvangers. Volgens Westrich nestelt de bosbesbij in kleine groepjes op zandige plekken. Haar koekoeksbij is Nomada panzerio De soort is univoltien en gespecialiseerd op bosbessoorten. In Nederland zijn dit blauwe bosbes V.myrtillus en vossenbes V. vitisidae, waarbij een voorkeur voor de laatste lijkt te bestaan. Bij late vorst bevriest de bloesem van blauwe bosbes al snel. Op plekken waar vossenbes ontbreekt, wordt in dat geval bloembezoek waargenomen op soorten als paardenbloem (Taraxacum) en gewone ereprijs Veronicachamaedrys.

 

Bron

Auteur(s)

Smit, J.

Publicatie