Overslaan en naar de inhoud gaan

Schermbloemzandbij Andrena nitidiuscula

Foto: Tim Faasen

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)

Deze Zuid- en Midden-Europese soort bereikt in Nederland de noordwestgrens van haar areaal. Ze is altijd zeer zeldzaam geweest en inmiddels lange tijd niet meer waargenomen. In totaal zijn er slechts dertien collectie-exemplaren uit ons land bekend. De laatste dieren in 1950 in Echt verzameld. In de jaren 1936 en 1938 is een zestal dieren gevonden in het Noord-Brabantse Haaren. Op deze plek, waar gedurende enige jaren een populatie aanwezig moet zijn geweest, is ook het bloembezoek genoteerd. Twee vrouwtjes bezochten gewoon duizendblad Achilleamillefolium, één vrouwtje streepzaad (Crepis). Dit is opmerkelijk, daar Westrich vermeldt dat Andrenanitidiuscula op schermbloemen (Apiaceae) gespecialiseerd is. Andrena nitidiuscula is univoltien en nestelt langs warme bosranden, in schraal graslanden en in groeven. Ondanks de zeldzaamheid van haar waard is ook de koekoeksbij Nomada errans in Nederland waargenomen. Een eventuele, nieuwe vestiging is het eerst te verwachten in het warmere, zuidoostelijke deel van ons land.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie