Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebandeerde dwergzandbij Andrena niveata

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
niveata [soort]

Andrena niveata is éénvan die lastig herkenbare soorten van de minutula-groep. Door volledige witte haarbandjes op het achterlijf wijkt ze echter af van de rest van de groep. In Nederland is A. niveata zeer zeldzaam. Ze is waargenomen in Zuid-Limburg en verspreid in het rivierengebied. De meeste waarnemingen zijn oud, maar in 1996 heeft H. Wiering (peeters 1997a) twee vrouwtjes gevangen in de Millingerwaard. Over nestplekken en eventuele koekoeksbijen van deze soort is niets bekend. Andrena niveata is univoltien. Stuifmeel wordt uitsluitend verzameld op kruisbloemen (Brassicaceae). Nederlandse waarnemingen van bloembezoek ontbreken. Het is interessant om na te gaan hoe het deze soort vergaat in de Millingerwaard en of zij zich misschien ook in andere natuurontwikkelingsgebieden langs de grote rivieren kan vestigen.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie