Overslaan en naar de inhoud gaan

Bremzandbij Andrena ovatula

Foto: Tim Faasen

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
ovatula [soort]

Andrena ovatula kan gemakkelijk verwisseld worden met A. wilkella en andere soorten van de ovatula­ groep. In Nederland is ze verspreid waargenomen in het oostelijke deel van het land. In het westen is ze zeer zeldzaam. Andrena ovatula is vooral een bewoner van droge, niet te voedselrijke graslanden, droge heiden en droge ruderale vegetaties. Hier verzamelt ze vooral stuifmeel op vlinderbloemen (Fabaceae). Op heidevelden is ze vooral te vinden op brem Cytisus scoparius en stekelbrem Genista anglica, in graslanden op allerlei klaver-, rupsklaver- en rolklaversoorten (Trifolium, Medicago en Lotus) en in ruigten vooral op honingklaver (Melilotus). Volgens Westrich is de soort niet echt oligolectisch en is ze af en toe op andere planten waar te nemen. Andrenaovatula nestelt op weinig begroeide plekken, vaak in groepen. Ze is bivoltien. Als koekoeksbij treedt Nomada rhenana op. Ontbreekt deze soort daadwerkelijk in het Zeeuwse kustgebied?

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie