Overslaan en naar de inhoud gaan

Koolzwarte zandbij Andrena pilipes

Foto: Marie-Christine Guégan

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
pilipes [soort]

De opvallende koolzwarte zandbij is niet te verwarren met enige andere soort. Tot de zestiger jaren was ze niet zo zeldzaam in het zuidoostelijke deel van ons land. Daarna trad een sterke achteruitgang op. Recent wordt ze, vooral in natuurontwikkelingsgebieden in het rivierengebied, weer wat meer waargenomen. De koolzwarte zandbij nestelt het liefst in open zand­ grond, regelmatig in grote kolonies. Ze vliegt in twee generaties. De tweede generatie komt in het vliegtijd­ diagram echter niet goed uit de verf. Misschien is er sprake van een partiiile tweede generatie. De koolzwarte zandbij is polylectisch. Vooral de eerste gene­ratie heeft echter een voorkeur voor kruisbloemen (Brassicaceae). De tweede generatie bezoekt ook veel schermbloemigen en composieten (Apiaceae resp. Asteraceae). Als koekoeksbij is Nomada fulvicomis bekend. Tot dusverre staat nergens goed beschreven of de beide generaties van bivoltiene soorten gebruik maken van precies dezelfde nestlocaties. Iedereen gaat er impliciet wel van uit. 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie