Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote glimmende zandbij Andrena polita

Foto: Tim Faasen

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
polita [soort]

Volgens Dylewska (1987) waarschijnlijk twee generaties, maar de Nederlandse gegevens lijken op één vliegperiode te duiden. Nestelt volgens de literatuur in kleine groepen. Popova (1983) geeft een tekening van een nestgang met op het eind, op 40 cm diepte, een viertal broedcellen op rij. De nestgang van dit nest maakt op ongeveer 32 cm diepte een merkwaardige spiraal. In het Belgische Thier de Lanaye is een tiental nesten gevonden op een steile, vol in de zon gelegen, kalkrijke helling; de bijen hiervan foerageerden enkele tientallen meters verderop op dezelfde helling op ruige leeuwentand (Theo Peeters, eigen waarneming). Oligolectisch op Cichorioideae (Westrich 1989b). In ons land zijn vrouwtjes waargenomen op akkermelkdistel, bitterkruid, groot streepzaad, havikskruid en ruige leeuwentand.

Als zeer waarschijnlijke koekoeksbij is Nomada pleurosticta bekend (Alfken 1913, Petit 1987, Stöckhert 1933, Westrich 1989b).

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J.

Publicatie