Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote glimmende zandbij Andrena polita

Foto: Tim Faasen

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
polita [soort]

Een vrij grote, zuidelijke soort, die zeldzaam is in Midden-Europa maar nog net Zuid-Limburg bereikt. Hier bevindt zich een populatie op de Vrakelberg, die zich waarschijnlijk al lange tijd handhaaft (de eerste waarneming dateert uit 1966). In de jaren veertig zijn verschillende dieren gevangen op de St. Pietersberg. Op het Belgische deel van de St. Pietersberg komt de soort nog steeds voor. Sinds de eerste waarneming in 1928 blijkt daar een bloeiende populatie aanwezig te zijn. Eén Nederlands dier is nog verzameld op de Bemelerberg. De zeer warmteminnende Arulrenapolita is ons land aangewezen op kalkgraslanden en mergelgroeven. De soort is univoltien. Voor stuifmeel is ze afhankelijk van composieten (Asteraceae). Bloembezoek is vastgesteld op groot streepzaad Crepis biennis en havikskruid (Hieracium). De koekoeksbij Nomada pleurosticta is nog niet in Nederland aangetroffen. Ze valt wel te verwachten, aangezien ze sinds de jaren zestig met enige regelmaat op het Belgische deel van de St. Pietersberg wordt waar­ genomen (Lefeber 1967; Petit 1998).

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie