Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroege zandbij Andrena praecox

Foto: Dick Belgers

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
praecox [soort]

Eén generatie. Overwintert vermoedelijk als imago (Westrich 1989a). Om vrouwtjes te lokken zet het mannetje geurvlaggen af op takken en stammen van bomen en struiken en patrouilleert hier in vaste banen langs. De vliegroute ligt meestal langs lijnvormige beschutte landschapselementen zoals bospaden, aarden wallen, laag struweel en langs voedsel- of nestplaatsen (Westrich 1989b). Vaak zijn tientallen mannetjes op dezelfde locatie waar te nemen, zij worden waarschijnlijk ook door elkaar aangetrokken (Jeroen de Rond & Anne jan Loonstra, eigen waarneming). Het mannetje inspecteert de gemarkeerde takken en stammen door er met een snelle, slingerende beweging in de lengte overheen te vliegen (Haas 1960; Anne Jan Loonstra, eigen waarneming). Vrouwtjes worden soms waargenomen op stammen of takken van bomen, waar ze herhaaldelijk naar een bepaald vast punt terugkeren, mogelijk een geurvlag (Anne Jan Loonstra, eigen waarneming). De mannetjes verschijnen soms al voordat de wilgen bloeien en zwermen dan voornamelijk rond kaal struweel (Stöckhert 1933).

Nesten worden bij voorkeur solitair gegraven op schaars begroeide ruige hellingen, dito bermen, halfopen bosbodems en opgespoten terrein (Westrich 1989b), maar soms ook in ruige, dichtbegroeide gazons (Anne Jan Loonstra, eigen waarneming). Er is een voorkeur voor zandgrond, maar de soort nestelt ook in zandige leemgrond en zavel. Tijdens het foerageren wordt het nest niet door het vrouwtje afgesloten (De Rond 1997). Oligolectisch, volledig afhankelijk van wilgen (Alfken 1913, Westrich 1989b). Een enkele keer worden pollen van andere planten gehaald, zoals boterbloem en peer (Chambers 1968).

Broedparasiet is zeer waarschijnlijk Nomada ferruginata (Alfken 1913, Perkins 1919, De Rond 1986, Stöckhert 1933). De waaiervleugelige Stylops melittae is endoparasiet van de volwassen bijen (Smit & Smit 2005).

 

Bron

Auteur(s)

Loonstra, A.J.

Publicatie