Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroege zandbij Andrena praecox

Foto: Dick Belgers

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
praecox [soort]

Deze zandbij is door haar sterke beharing en binding aan wilg (Salix) redelijk in het veld herkenbaar. Samen met de zwart-rosse zandbij behoort de vroege zandbij tot vroegst verschijnende bijen. In ons land is ze vrij algemeen in zandgebieden, inclusief rivier- en kustduinen en opgespoten terreinen. Recent wordt ze ook meer en regelmatiger in Zuid-Limburg waargenomen, meestal in groeven. De soort stelt geen hoge eisen aan haar nestplaats. Bij Wageningen zijn de nesten waargenomen in brandnetel-ruigten, die overigens tijdens het nestelen nog niet zo ruig zijn. De vrouwtjes moesten zich hier eerst door een laag strooisel worstelen alvorens ze daadwerkelijk hun nest konden graven. De nesten lagen hier apart van elkaar. De vroege zandbij is univoltien. Ze is oligolectisch en vliegt op wilg (Salix). Als koekoeksbij treedt Nomada ferruginata op.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie