Overslaan en naar de inhoud gaan

Fluitenkruidbij Andrena proxima

Foto: Marijke Kanters

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
proxima [soort]

Dit spaarzaam behaarde bijtje is door onderbroken witte haarbandjes op het achterlijf, bruin getinte vleugels en gespecialiseerd bloembezoek goed herkenbaar. De soort is vrij weinig waargenomen in Zuid-Limburg en het Midden-Nederlandse rivierengebied. De laatste jaren blijkt dat Andrena proxima ook op verschillende plekken in het westen voorkomt. Waarschijnlijk is de soort algemener dan het kaartje laat zien. Andrenaproxima verzamelt haar stuifmeel uitsluitend op schermbloemen (Apiaceae). In ons land is ze vooral waargenomen op fluitenkruid Anthriscus sylvestris en zevenblad Aegopodium podagraria. Zoals de voedsel­ planten al aangeven, zijn de Nederlandse vliegplaatsen over het algemeen voedselrijk en vaak zelfs uitgesproken ruderaal. Hier worden ook de nesten gegraven, zij het op de minst dicht begroeide plekken. In het buitenland is de soort ook uit veel schralere vegetaties zoals kalkgraslanden bekend. De nesten liggen vaak in kleine aggregaties. Andrena proxima is univoltien. Als koekoeksbij is Nomada conjungens bekend.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie