Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwartbronzen zandbij Andrena nigroaenea

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
nigroaenea [soort]

Een grote, forse zandbij waarvan de vrouwtjes goed herkenbaar zijn. De zwart-bronzen zandbij stelt weinig eisen aan haar leefgebied en is door het hele land aan te treffen. Talrijk is ze echter zelden, meestal vliegt ze juist in lage dichtheden. Desondanks zijn er aanwijzingen dat de soort communaal nestelt. Uit verschillende observaties blijkt dat soms meer vrouwtjes gebruik maken van dezelfde nestingang. De nesten van de zwart-bronzen zandbij kunnen ove­ rigens meer dan een meter diep zijn. Diepten van rond de 40 cm zijn echter normaal. Een voorkeur voor bepaalde bodemtypen lijkt niet te bestaan. De soort is univoltien en polylectisch. Ze bezoekt vaak algemene voorjaarsbloeiers zoals paardenbloem (Taraxacum), wilg (Salix) en zelfs fluitenkruid Anthriscus sylvestris. Als koekoeksbijen zijn Nomada succincta, N. goodeniana en N. marshamella bekend.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie