Overslaan en naar de inhoud gaan

Witbaardzandbij Andrena barbilabris

Foto: Susanne Kuijpers

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)

Door het ontbreken van opvallende kenmerken is het niet eenvoudig om Andrena barbilabris in het veld te herkennen. Het is een op de zandgronden algemene soort die sporadisch tot in het stedelijke gebied is aan te treffen. De nesten worden gegraven op niet of weinig begroeide plekken, soms in grote groepen bij elkaar. Andrena barbilabris is polylectisch. Zij heeft Nomada alboguttata, Spheeodes pellucidus en S. retieulatus als koekoeksbijen. Het is onduidelijk of deze soort in Nederland in éénof twee generaties per jaar vliegt. Het vliegtijddiagram vertoont geen twee pieken maar de vliegperiode is wel erg lang. In juli zijn vrouwtjes waargenomen die nauwelijks afgevlo­ gen waren. Vegter (1985) vermoedde daarom twee generaties, maar Witt (1992) vond in een grondige populatiestudie slechts ééngeneratie. Is er misschien sprake van partiële tweede generatie onder bepaalde condities?

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie