Overslaan en naar de inhoud gaan

Donkere rimpelrug Andrena bimaculata

Foto: Jochem Kühnen

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
bimaculata [soort]

Een lastig te herkennen soort omdat ze sterk lijkt op de veel algemenere Andrena tibialis. De tweede gene­ ratie van A.bimaculata levert echter geen problemen op omdat ze verschijnt als A. tibialis niet meer vliegt. De soort is overigens nogal variabel van uiterlijk. Andrena bimaculata kwam vroeger verspreid voor op de hogere zandgronden. De laatste decennia is ze echter steeds zeldzamer geworden en momenteel vrijwel beperkt tot het zuidoostelijke (het zandige?) rivierengebied. Een duidelijke reden voor deze ach­ teruitgang is er niet. De beide generaties van de bi­ voltiene soort zijn polylectisch. Als koekoeksbij is Nomada fulvicornis bekend. De taxonomische status van de variabele A. bimaculata is nog niet duidelijk. Sommige auteurs onderscheiden drie soorten met naast A. bimaculata ook nog A. morawitzi en A.bluethgeni. Inmiddels blijkt A. bluethgeni vrijwel zeker synoniem te zijn met A. bimaculata; de status van A.morawitzi is nog onduidelijk (Schwarz et al. 1996).

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie