Overslaan en naar de inhoud gaan

Meidoornzandbij Andrena scotica

Foto: Susanne Kuijpers

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
scotica [soort]

Door haar grootte is Andrena carantonica redelijk in het veld te herkennen. In Nederland is ze algemeen en door het hele land aan te treffen. De soort komt in vele biotopen voor zonder voorkeur voor bepaalde bodemty­ pen. Ook in het stedelijk gebied is ze regelmatig waar te nemen. De vrouwtjes nestelen communaal. waarbij tot 600 vrouwtjes van dezelfde nestingang gebruik maken. Andrena carantonica is polylectisch maar foerageert vaak hoog in bloeiende esdoorns (Acer). Ze lijkt over het algemeen graag op hoogte te foerageren en is relatief veel boven in bloeiende bomen en struiken aan te treffen. Nomada flava en N. marshamella zijn waarge­ nomen als koekoeksbijen. Taxonomisch is het nog onduidelijk of A.trimmerana een geldige soort is of een synoniem van A.carantonica.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie