Overslaan en naar de inhoud gaan

Gewone klokjeszandbij Andrena curvungula

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
curvungula [soort]

De gewone klokjeszandbij lijkt verdwenen uit Nederland. Aan de herkenbaarheid kan dit nauwelijks liggen. De bovenzijde van het borststuk is beschubd in plaats van behaard en de soort vliegt uitsluitend op klokjes (Campanula). Verwisseling is alleen mogelijk met de nauw verwante, donkere klokjeszandbij Andrena pandellei, die minder is waargenomen. In Nederland is de gewone klokjeszandbij in redelijke aantallen waargenomen in Zuid- en Midden-Limburg en het oostelijke rivierengebied. Gezien haar voorkeur voor relatief droge en warme gebieden en de binding aan klokjes is dit niet verwonderlijk. In de collectie van het NNM staan 4 exemplaren met Udenhout als vindplaats. Vermoedelijk zijn deze dieren verkeerd geëtiketteerd en komen ze in werke­lijkheid uit de omgeving van Babberich. De soort heeft ééngeneratie per jaar. Haar koekoeksbij, Nomada braunsiana, is niet uit ons land bekend. Dylewska vermeldt nog N. fulvicomis als koekoeksbij; Westrich noemt N. succincta als mogelijke parasiet. De laatste melding van A. curvungula komt van de St. Pietersberg (1961). 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie